top of page
Jst Express (2).png

JST Express AB

Vi hade förmånen att stötta JST Express AB genom att förbättra deras närvaro online. Genom att skapa och designa en modern, lockande och responsiv hemsida samt etablera en strategisk Google Business-profil, ökade vi betydligt deras synlighet på nätet.

Vår strategi fokuserade på att inte bara tilltala besökarna estetiskt utan också att optimera innehållet för att förbättra deras synlighet på sökmotorer. Genom att noggrant hantera nyckelord, bilder och företagsinformation kunde vi attrahera fler potentiella arbetssökande till deras verksamhet.

Resultatet av vår gemensamma insats var en markant förbättring av deras branding och en ökad kapacitet att motta ansökningar från potentiella arbetare. Genom den förbättrade synligheten och tillgängligheten online kunde vi inte bara stärka deras varumärke utan också hjälpa dem att expandera sin arbetskraft effektivt.

Detta ledde till en hållbar tillväxt och stärkande av deras position inom branschen, vilket gjorde det enklare för JST Express AB att locka till sig och behålla kvalificerade arbetare.

bottom of page