top of page
En bild av fasaden på Lidköpings Massagecenter. Byggnaden har en röd tegelvägg med en stor valvbåge ovanför entrén. Entrédörren är brun med fönster som visar affischer för olika massagetjänster. Till vänster om dörren finns en svart skylt med guldtext och centrets logotyp. En gatuskylt med centrets namn och öppettider står på trottoaren framför affären. Det är dagsljus och gatan är kantad med kullersten

LIDKÖPING MASSAGE CENTER

Vi hade förmånen att stötta Lidköping Massagecenter genom att förbättra deras närvaro online. Genom att skapa och designa en modern, lockande och responsiv hemsida samt etablera en strategisk Google Business-profil, ökade vi betydligt deras synlighet på nätet.

Vår strategi fokuserade på att inte bara tilltala besökarna estetiskt utan också att optimera innehållet för att förbättra deras synlighet på sökmotorer. Genom att noggrant hantera nyckelord, bilder och företagsinformation kunde vi attrahera fler potentiella kunder till deras verksamhet.

Resultatet av vår gemensamma insats var en markant ökning av deras kundbas. Genom den förbättrade synligheten och tillgängligheten online kunde vi inte bara behålla befintliga kunder utan också hjälpa dem att expandera till flera andra städer.

 

Detta ledde till en hållbar tillväxt och stärkande av deras varumärke inom massage- och hälsobranschen.

bottom of page