top of page

 Sekretesspolicy för ViewFlow

Senast uppdaterad: 2024-01-26

Välkommen till ViewFlow ("vi", "oss", eller "vår"). Vi är engagerade i att skydda din personliga integritet och informerar dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Denna sekretesspolicy gäller för information som samlas in på vår webbplats , relaterade tjänster, produkter och verktyg (”Tjänsten”). Genom att använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och delning av din information enligt denna policy.

Information Vi Samlar In

Vi kan samla in personuppgifter som inkluderar, men är inte begränsade till:

- Namn och kontaktuppgifter när du fyller i formulär på vår webbplats.
- Korrespondens om du kontaktar oss.
- Användningsdata och cookies för att förstå hur du använder vår webbplats och tjänster.

Hur Vi Använder Din Information

Din information används för följande ändamål:

- För att tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
- För kommunikation kring din användning av våra tjänster.
- För marknadsföring och reklamändamål, om du har gett ditt uttryckliga medgivande.

Delning Av Din Information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter, förutom i följande fall:

- När vi har ditt samtycke att göra så.
- För att följa lagar, regler eller rättsliga processer.
- För att skydda våra rättigheter eller egendom.

Dina Rättigheter

Som användare har du rätt att:

- Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter.
- Invända mot behandling av dina personuppgifter.
- Begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.
- Data portabilitet.

Dataskydd

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst eller obehörig ändring, avslöjande eller förstöring av data.

### Ändringar i Denna Sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om några väsentliga ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på vår webbplats.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på ViewFlowaf@gmail.com

bottom of page